zo 25 aug 2019  om "10:00"
Voorganger: Ds. D.Wolters
Gezamenlijke dienst Grote Kerk

Voorganger: d s. D. Wolters
Collecten:   G.Z.B. zomerzendingscollecte, instandhouding van de eredienst, interieurfonds 

terug