zo 16 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Bakker, Hoogeveen
Ochtenddienst - Doopdienst


Voorganger:   Ds. J. Bakker, Hoogeveen
1e Collecte:    Diaconie
2e collecte:    Slachtoffers brand Australië
Deurcollecte: Onderhoud Mariakerk

terug