zondag 1 augustus 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst


Voorganger: ds. H.C.S. Spit, Diepenveen
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Johan Tijssen
Liturgie
Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)
                 - Extra collecte diaconie 
                  Hulp Zuid-Limburg
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. Zuid-Limburg t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)
 

terug