zondag 8 augustus 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst


Voorganger: ds. W.Kok, Emmeloord
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Erik Hofstede
Liturgie
Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(bij de uitgang van de kerk of beide via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)

terug