zondag 17 oktober 2021  om 10.00 uur
Kerkdienst


Voorganger: ds. J. Dekker, Lemele
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Harry Haasjes
Liturgie
Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(bij de uitgang van de kerk of beide via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)

terug