zondag 28 november 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst met H. Avondmaal

Eerste Advent
Voorganger: ds.H. Torenbeek Emmeloord
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Harry Haasjes
Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(bij de uitgang van de kerk of beide via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)
                   -Avondmaalscollecte Diaconie voor goede doelen gemeenteleden
                     (zie linker kolom website)
bij de uitgang van de kerk of beide via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel Avondmaalcollecte
t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Vollenhove
NL77 RABO 0127969217)
Liturgie

terug