zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst


Aanvraag voor bijwonen van dienst via e-mail :
aanvraag kerkbezoek
of tel.:   06-13660210
Voorganger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld
Organist:   -Johan Bredewout
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug