zondag 25 september 2022 om 10.30 uur

Gemeentezondag


Samen aan tafel
Voorganger: ds. Douwe Wijmenga

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug