zaterdag 24 december 2022 om 21.00 uur

Kerstnachtdienst


Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:       Harry Haasjes
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of  NL76 INGB 0000938679)
Liturgie

terug