zaterdag 31 december 2022 om 19.30 uur

Oudejaarsdienst

Oudejaarsdienst
Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:       Harry Haasjes
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecten: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of  NL76 INGB 0000938679)
Liturgie

terug