zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst

Doopdienst
Voorganger
: ds. Douwe Wijmenga
Organist:     Anne Kroeze
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecten: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of  NL76 INGB 0000938679)
Liturgie

terug